TAMIL NADU

Osho Dharm Teerth Sannyas Ashram,
Swami Mohan Bharti,
G.M.R., Jain Bhavan,
51, Jaffersha Street, 3rd Floor,
Tiruchirapalli-620008
Ph# 0431-700408

Osho Sudhakar Meditation Center,
Swami Amano Santoshm
Nataral Jewellers,
307, Easwaran Kovil Street, Tirupur,
Ph# 22333, 711218

Osho Shashwat Meditation Center,
Ma Dhyan Priya,
3/1-B, Kandampalayam
Sembianallur Post, Avinashi-641654
Ph# 0421-26419

*Osho Tirupati Meditation Center,
Swami Prem Sanjay,
Flat No. 2-E-II Floor, Vijay Towers,
No. 18, Halls Road, Kilpauk,
Chennai-600010,
Ph# 612918, 6421132, 615712

Osho Raman Meditation Center,
S. Rajamani,
52, Kanaraj Avenue, First 88, Adyar,
Chennai-600020
Ph# 413790, 4925385,
Fax# 044-4910733

Osho Suraj Meditation Center,
Swami Anand Arnava,
No. 3, Meera House, Thilagar Street,
Nandavana Mettur, Avidi,
Chennai-600017

Osho Govinda Meditation Center,
Swami Anand Abheeru,
19/2, M.G.R. Nagar, Semmedu,
Kolli Hills, Dist. Salem

*Osho Amritam Meditation Center,
Swami Amrot Musheer,
c/o Dr. V.A. Sagadeva, Raja N.C.,
349, Chatarapatti Road,
(near Jothi Lodge) Rajapalayam-626117
Kamarajpur, Ph# 04563-24929

BACK       HOME